Följa lagen

Följa lagen

Enligt samtal med vapenhandläggaren i Kalmar Polisdistrikt i Oktober 2012, så är det helt lagligt att skicka licenspliktig vapendel ( pipa ) till oss för inpassning av adapterskena, villkoret är att ifylld lånelicens bifogas.  Förtryckt sådan tillhandahålles av oss som PDF.

Ladda hem den här »